Sponsoring

Ondersteuning van het Zuid Hollands Disabled Open en het Leeuwenbergh Haags Open 2019

Beste relatie,

De Haagse Golfvereniging Leeuwenbergh heeft een aantal jaren een groots amateur golftoernooi het Leeuwenbergh Haags Open georganiseerd. Helaas lukte het vorig jaar niet om het toernooi doorgang te laten vinden. Een evaluatie heeft er toe geleid dat de projectgroep “Haags Open” in afstemming met het Bestuur dit jaar heeft gekozen voor een unieke opzet.

Voor dit jaar (en natuurlijk de komende jaren) organiseert de projectgroep “Haags Open” 2 verschillende toernooien. Omdat Leeuwenbergh er trots op is als eerste Golfvereniging 30 golfers met een beperking (Paragolfers) te faciliteren wordt er op vrijdag 5 juli in samenwerking met de NGF en de Leeuwenbergh paragolfcommissie het eerste Zuid Hollands Disabled Open (18 en 9 holes) voor paragolfers/golfers met een beperking georganiseerd. Op zaterdag 6 juli vindt dan het Leeuwenbergh Haags Open 2019 (36 holes) voor topamateurs plaats.

Dergelijke toernooien kunnen niet zonder financiële bijdrage van buitenaf bestaan. Vandaar ook dat de projectgroep druk bezig is sponsoren te vinden die garant willen staan voor het succes van deze twee mooie golftoernooien.

In plaats van de gebruikelijke sponsorpakketten is de bijdrage nu een vast bedrag van € 500,00. Vermelding op de website, mogelijkheid om een vlag met uw bedrijfslogo te plaatsen, deelname aan een van de businessgolf- middagen op een vrijdag en een uitnodiging voor de borrel en prijsuitreiking op beide wedstrijddagen zijn onze tegenprestatie.

Wij hopen u enthousiast gemaakt te hebben voor een financiële bijdrage ten behoeve van deze twee mooie toernooien. Eventueel zijn er ook mogelijkheden om hoofdsponsor te worden, sponsoring van de holevlaggen gedurende de 2 wedstrijddagen of sponsoring in natura, bijv. fruit, frisdrank en candybars voor de spelers tijdens de wedstrijddagen.

Mocht u een bijdrage willen leveren dan verzoeken wij u een e-mail te sturen naar haagsopen@leeuwenbergh.nl. U ontvangt dan een factuur van onze penningmeester. Indien u wellicht nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Wij hopen u te begroeten op de 2 wedstrijddagen!
In afwachting van uw reactie,

Met sportieve groet,
Haagse Golfvereniging Leeuwenbergh
Projectgroep “Haags Open”

Arno Pronk
06-53953820
haagsopen@leeuwenbergh.nl